สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีเขียว ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 34325
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.กนกวลัย  จันทะพันธ์
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 1
คณะสี: สีเขียว
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 33758
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.ธัญกมล  ฟักมูล
ระดับชั้น: ม.2
ห้อง: 5
คณะสี: สีเขียว
3. เลขประจำตัวนักเรียน: 33764
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.บุรัสกร  สิงห์วงษา
ระดับชั้น: ม.2
ห้อง: 5
คณะสี: สีเขียว
4. เลขประจำตัวนักเรียน: 33767
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.พนิดา  สุวรรณคำ
ระดับชั้น: ม.2
ห้อง: 5
คณะสี: สีเขียว
5. เลขประจำตัวนักเรียน: 33078
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.จารุวรรณ  อ่อนผา
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 5
คณะสี: สีเขียว
6. เลขประจำตัวนักเรียน: 33089
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.รัตนาภรณ์  พุทธิกาญจนกุล
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 5
คณะสี: สีเขียว
7. เลขประจำตัวนักเรียน: 33086
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.พิยะดา  เที่ยงอ่อน
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 5
คณะสี: สีเขียว
8. เลขประจำตัวนักเรียน: 33201
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.จิราภา  จินาวัลย์
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 8
คณะสี: สีเขียว
9. เลขประจำตัวนักเรียน: 331996
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.กัญญาณัฐ  ไชยมณี
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 8
คณะสี: สีเขียว
10. เลขประจำตัวนักเรียน: 33194
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.กรกนก  ศรีสะอาด
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 8
คณะสี: สีเขียว
11. เลขประจำตัวนักเรียน: 33216
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.ภัทรานิษฐ์  โสภณ
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 8
คณะสี: สีเขียว
12. เลขประจำตัวนักเรียน: 33202
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.ณัชภัทร  คชแพทย์
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 8
คณะสี: สีเขียว
13. เลขประจำตัวนักเรียน: 33215
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: ด.ญ.พัชรินทร์  สุคะตะ
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 8
คณะสี: สีเขียว
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน V.2
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003