สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีเขียว ประเภทกีฬาแบดมินตันชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 34314
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.ดนุสรณ์  ขันคำ
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 1
คณะสี: สีเขียว
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 34320
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.มงคล  จันสีชา
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 1
คณะสี: สีเขียว
3. เลขประจำตัวนักเรียน: 34321
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.รชต  เงินจัทร์
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 1
คณะสี: สีเขียว
4. เลขประจำตัวนักเรียน: 34481
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.กัณตธีร์  ประสาร
ระดับชั้น: ม.1
ห้อง: 5
คณะสี: สีเขียว
5. เลขประจำตัวนักเรียน: 33187
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.พลพัฒน์  บุญเกิ่ง
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 8
คณะสี: สีเขียว
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน V.2
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003