สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีเขียว ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 32287
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายศุภกฤต  รินทร
ระดับชั้น: ม.4
ห้อง: ุ6
คณะสี: สีเขียว
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 34840
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายพฤหัส  สีหะวงษ์
ระดับชั้น: ม.4
ห้อง: 6
คณะสี: สีเขียว
3. เลขประจำตัวนักเรียน: 34916
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายประดิษฐ์  ปัญญาสูง
ระดับชั้น: ม.4
ห้อง: 8
คณะสี: สีเขียว
4. เลขประจำตัวนักเรียน: 35021
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายอธิชัย  ทาสา
ระดับชั้น: ม.4
ห้อง: 13
คณะสี: สีเขียว
5. เลขประจำตัวนักเรียน: 31846
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายจีรวัฒน์  วิรุพูล
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 10
คณะสี: สีเขียว
6. เลขประจำตัวนักเรียน: 31847
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายโชคชัย  จำปากุล
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 10
คณะสี: สีเขียว
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน V.2
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003