สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีเขียว ประเภทกีฬาฟุตซอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 31398
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: น.ส.อนงค์ลักษณ์  โยธี
ระดับชั้น: ม.6
ห้อง: 1
คณะสี: สีเขียว
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 31920
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: น.ส.ศิริลักษณ์  สุนันท์
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 5
คณะสี: สีเขียว
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน V.2
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003