สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ระเบียบการแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีเขียว ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 31737
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายหัสกรานต์  เขียวจันทร์
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 10
คณะสี: สีเขียว
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 34206
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายพัชรพล  พลเยี่ยม
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 10
คณะสี: สีเขียว
3. เลขประจำตัวนักเรียน: 34207
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายพีระพัฒน์  จินดามณี
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 10
คณะสี: สีเขียว
4. เลขประจำตัวนักเรียน: 34209
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายสัพพัญญู  อัมพร
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 10
คณะสี: สีเขียว
5. เลขประจำตัวนักเรียน: 32004
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายชัยยันต์  ตุลาดิลก
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 14
คณะสี: สีเขียว
6. เลขประจำตัวนักเรียน: 32006
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายณัทพัฒน์  ลำภา
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 14
คณะสี: สีเขียว
7. เลขประจำตัวนักเรียน: 32009
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายธนดล  ฤาชา
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 14
คณะสี: สีเขียว
8. เลขประจำตัวนักเรียน: 32011
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายปฏิพล  ศิวะภานนท์
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 14
คณะสี: สีเขียว
9. เลขประจำตัวนักเรียน: 32017
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายสรวิชญ์  จิตสมาน
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 14
คณะสี: สีเขียว
10. เลขประจำตัวนักเรียน: 32015
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายลัญฉนะ  แก้วหิน
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 14
คณะสี: สีเขียว
11. เลขประจำตัวนักเรียน: 34915
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายณัฐภัทร  สาสังข์
ระดับชั้น: ม.4
ห้อง: 8
คณะสี: สีเขียว
12. เลขประจำตัวนักเรียน: 32608
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายพรรคพงศ์  พรหมทา
ระดับชั้น: ม.4
ห้อง: 13
คณะสี: สีเขียว
13. เลขประจำตัวนักเรียน: 32609
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายชัชพิสิฐ  เกษร
ระดับชั้น: ม.4
ห้อง: 13
คณะสี: สีเขียว
14. เลขประจำตัวนักเรียน: 32605
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายอัทภพ  บุบชัยยา
ระดับชั้น: ม.4
ห้อง: 13
คณะสี: สีเขียว
15. เลขประจำตัวนักเรียน: 31409
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายฐิติวัฒน์  สิมมา
ระดับชั้น: ม.6
ห้อง: 1
คณะสี: สีเขียว
16. เลขประจำตัวนักเรียน: 31100
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายธนพงษ์  พรหมประดิษฐ์
ระดับชั้น: ม.6
ห้อง: 1
คณะสี: สีเขียว
17. เลขประจำตัวนักเรียน: 31231
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายกฤษฎา  ฉิมภู
ระดับชั้น: ม.6
ห้อง: 1
คณะสี: สีเขียว
18. เลขประจำตัวนักเรียน: 33303
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายนนท์ธวัต  มูลศรีทา
ระดับชั้น: ม.6
ห้อง: 1
คณะสี: สีเขียว
19. เลขประจำตัวนักเรียน: 31282
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายนันทปรีชา  โคษาราช
ระดับชั้น: ม.6
ห้อง: 1
คณะสี: สีเขียว
20. เลขประจำตัวนักเรียน: 33302
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายแทนไท  ปกป้อง
ระดับชั้น: ม.6
ห้อง: 1
คณะสี: สีเขียว
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน V.2
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003